tab3

Lektorium Biblioteki IH jest otwarte dla wszystkich czytelników, również tych niezwiązanych z naszym instytutem.

Wypożyczenia do czytelni:
Rewrsy do czytelni
(rewers pusty do ściągnięcia i wydrukowania)

- czas realizacji większości sygnatur to 30 min.
- czas realizacji części sygnatur wynosi do
60 min:
III. i P.III. (wszystkie czasopisma)
P.Dr. (prace doktorskie)
Mkf. (mikrofilmy), Prz. (przeźrocza)
Ib. (bez nr 10, 55, 263, 353, 398, 826), Ic., Id. If., IIa., IIb., IId., IIf., IIL., IIm., IIr., IIs., IIt., IIw., IIx., IIz., IV., V., XIII., XIV., XV., XVIa., XVIb., XVIIIa., XVIIIb., XXa., XXb., XXIa., XXIb.
B.130, 131, J. (powyżej 200 ale bez nr 201, 202, 205, 207, 210)
Dep. Zam.
(sygnatura “F.” do odwołania jest niedostępna)
- zamówienia na książki o sygn. „W” realizowane są na bieżąco
- materiały o sygn. „Dep.” realizowane na bieżąco (są to materiały dydaktyczne pracowników naukowych dla studentów) – osobny katalog depozytów znajduje się w czytelni między stanowiskami komputerowymi.

Wypożyczenia poza czytelnię:

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w REGULAMINIE BIBLIOTEKI.
1. Istnieje możliwość wypożyczenia na weekend 1 vol. pod zastaw indeksu.
Rewersy należy składać do piątku do godz. 18.00
Odbiór zamówionych książek w sobotę od godz. 12.00
Zwrot w poniedziałek w godz. 8.00 – 9.00
Zasady wypożyczania na długi weekend i okres świąt ogłaszamy na bieżąco.
Wypożyczenia poza czytelnię nie dotyczą: studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz wszystkich lat studentów zaocznych i podyplomowych.
2. Słowniki językowe („W”, „P.M.) możecie wypożyczyć na czas zajęć pod zastaw legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
3. W celu wykonania ksera można wynosić depozyty poza czytelnię, jeśli pracownik naukowy wyrazi na to zgodę umieszczając stosowną adnotację na teczce, ale tylko na czas 30 min. i informując wcześniej o tym dyżurującego przy stoliku bibliotekarza.

Księgozbiór podręczny w czytelni:

- z księgozbioru znajdującego się w czytelni można korzystać bez potrzeby wypisywania rewersów
- pozycje zlokalizowane na sali poznasz po sygn. zaczynających się na litery : „Ia”, „A”, „B” (bez nr 130 i 131), „C” (bez nr 50, 52-54), „D”, „E”, „G”, „L”, „PM”, „X”, „W. podr.”

Tutaj również znajdziecie tzw. księgozbiór dydaktyczny „X”, są to kserokopie materiałów wykorzystywanych na zajęciach – osobny katalog księgozbioru „X” znajduje się w czytelni (między stanowiskami komputerowymi).

Kopiowanie i fotografowanie:

- w czytelni znajduje się samoobsługowe ksero.
- nie kserujemy książek zniszczonych, wydanych przed 1901 r. Więcej na ten temat możesz przeczytać w
Regulaminie biblioteki.
- prosimy o niewykonywanie odbitek kserograficznych na 15 min. przed zamknięciem biblioteki.
- fotografowanie i filmowanie przez czytelników zbiorów bibliotecznych dozwolone jest po uprzednim uzyskaniu
zgody dyżurującego bibliotekarza.